نام واحد : اسماعیل عهدنوکرکج

نام محصول : نان بستنی

 • سریال مجوز : 1129837
 • شماره مجوز : 6118
 • تاریخ مجوز : 22/02/1388
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%