نام واحد : خوراک آذربایجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر- شهرک...
 • تلفن شرکت : *******412
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی 30متری اول نبش 20متری 13
 • تلفن واحد : ***********041
 • مدیر : امین فخاری
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1130059
 • شماره مجوز : 14890
 • تاریخ مجوز : 25/04/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%