نام واحد : تعاونی معادن و کارخانجات سپهر صنعت کاوه ایرانیان

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 610267000000
 • شماره مجوز : 120/1341292
 • تاریخ مجوز : 12/09/1392
 • کد محصول : 1310412308
 • شرح محصول : سنگ آهن دانه بندی شده
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%