نام واحد : غدائی شادمهرگیتیعلی راد مرد تمدید 52707

نام محصول : جانشین شیرمادر- غذای کودک

 • سریال مجوز : 1709663
 • شماره مجوز : 34739
 • تاریخ مجوز : 13/10/1372
 • کد محصول : 15492010
 • شرح محصول : غذای کودک
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%