نام واحد : سیدهاشم ومیرداودنیک سیرت تمدید 65411

نام محصول : انواع تافی

 • سریال مجوز : 1711579
 • شماره مجوز : 51820
 • تاریخ مجوز : 05/02/1373
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%