نام واحد : فولاد زرند ایرانیان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200186000000
 • شماره مجوز : 3232
 • تاریخ مجوز : 25/01/1393
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 2,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%