نام واحد : آریا معدن نصر

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 610307000000
 • شماره مجوز : 45005
 • تاریخ مجوز : 21/10/1393
 • کد محصول : 1310412308
 • شرح محصول : سنگ آهن دانه بندی شده
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%