نام واحد : کشت وصنعت کوهساردماوند پانیدتمدید38314

نام محصول : روغن کرچک

 • سریال مجوز : 1731200
 • شماره مجوز : 32197
 • تاریخ مجوز : 19/06/1374
 • کد محصول : 15141215
 • شرح محصول : روغن خام کرچک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%