نام واحد : پیمان وشاهرخ طوماریمعتمدی وطوماریت 60144

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی حبو

 • سریال مجوز : 1739530
 • شماره مجوز : 29051
 • تاریخ مجوز : 16/05/1374
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%