نام واحد : اهورا صنعت ماشین

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 200187000000
 • شماره مجوز : 114/20449
 • تاریخ مجوز : 01/09/1391
 • کد محصول : 1320512356
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%