نام واحد : قشلاق سماءتبریز

نام محصول : فرآوری وبسته بندی بادام زمینی

 • سریال مجوز : 1121476
 • شماره مجوز : 40850
 • تاریخ مجوز : 01/12/1390
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%