نام واحد : محمدعلی مکی نیری تمدید26466

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی کشم

 • سریال مجوز : 1753619
 • شماره مجوز : 22555
 • تاریخ مجوز : 28/02/1376
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%