نام واحد : شرکت خوراک دام وطیور قافلان

نام محصول : خوراک اماده دام - بصورت پلت

 • سریال مجوز : 1130549
 • شماره مجوز : 1342
 • تاریخ مجوز : 21/01/1390
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%