نام واحد : طاق کسری آذربایجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر- شهرک...
 • تلفن شرکت : ********914
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی انتهای 45متری اول دست راست
 • تلفن واحد : ****669
 • مدیر : ابو الفضل جعفری اس
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1130629
 • شماره مجوز : 29868
 • تاریخ مجوز : 11/08/1388
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%