نام واحد : توسعه معدنی و صنعتی صبانور

 • استان : کردستان
 • شهر : بیجار
 • نشانی شرکت : تهران انتهای...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید تفضلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 200189000000
 • شماره مجوز : 153/15727
 • تاریخ مجوز : 02/06/1392
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 920,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%