نام واحد : تولیدی نوشابه ارم نوش

نام محصول : بطریهای پت ازperpet

 • سریال مجوز : 1130631
 • شماره مجوز : 23885
 • تاریخ مجوز : 09/06/1387
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%