نام واحد : کتیک پرمحمدعلی ضیائیتمدید72806

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیوروپودرضایع

 • سریال مجوز : 1707898
 • شماره مجوز : 74834
 • تاریخ مجوز : 16/12/1371
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,800,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%