نام واحد : صنعت نو اوران خاک نسوز - سهامی خاص

نام محصول : ورمیکولیت منبسط شده

 • سریال مجوز : 1124431
 • شماره مجوز : 11436
 • تاریخ مجوز : 27/05/1384
 • کد محصول : 14291410
 • شرح محصول : ورمیکولیت
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%