نام واحد : علی اصغر تاجیک بهمن دشتی وخوانساری تمدید32415

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1754281
 • شماره مجوز : 26918
 • تاریخ مجوز : 17/04/1376
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%