نام واحد : امیرعباس افزا تمدید 72563

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1714951
 • شماره مجوز : 73729
 • تاریخ مجوز : 10/12/1373
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%