نام واحد : مجیدجامبرصادقیان تمدید 60278

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1731596
 • شماره مجوز : 39324
 • تاریخ مجوز : 21/09/1374
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%