نام واحد : شهدمینوی تبریز

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1112111
 • شماره مجوز : 18256
 • تاریخ مجوز : 07/08/1383
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%