نام واحد : کندوشهدشرق آذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : تبریز-خ آزادی...
 • تلفن شرکت : *****380
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی 30متری دوم شرکت کندوشهدشرق آذر
 • تلفن واحد : ************041
 • مدیر : حسین قوی فکر
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : انواع سس های غذایی

 • سریال مجوز : 1131758
 • شماره مجوز : 5976
 • تاریخ مجوز : 22/02/1388
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%