نام واحد : آماردن شرکت - تمدید 83983

نام محصول : فراوری و بسته بندی انواع ماهی و میگو

 • سریال مجوز : 1738215
 • شماره مجوز : 62190
 • تاریخ مجوز : 01/02/1389
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%