نام واحد : ره بن ناب فوادمصطفوی شهاب تمدید101081

نام محصول : پنیر

 • سریال مجوز : 1731693
 • شماره مجوز : 33931
 • تاریخ مجوز : 08/07/1374
 • کد محصول : 15201260
 • شرح محصول : پنیر ومشتقات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%