نام واحد : بازرگانی روناک یاقوپلوسیتمدید55073

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1752330
 • شماره مجوز : 68270
 • تاریخ مجوز : 16/10/1375
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%