نام واحد : شیرین تک تبریز- واحد3

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1132373
 • شماره مجوز : 12455
 • تاریخ مجوز : 11/04/1386
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%