نام واحد : تعاونی چندمنظوره درری تمدید69474

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1732845
 • شماره مجوز : 50988
 • تاریخ مجوز : 20/03/1375
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 193,080 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%