نام واحد : سردصحرا

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1105567
 • شماره مجوز : 36317
 • تاریخ مجوز : 10/10/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%