نام واحد : علی سهرابی - تمدید67120

نام محصول : بسته بندی چای کیسه ای

 • سریال مجوز : 1706308
 • شماره مجوز : 60953
 • تاریخ مجوز : 10/05/1371
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%