نام واحد : علی وغلام عزت پوراقدم

نام محصول : پشمک

 • سریال مجوز : 1115826
 • شماره مجوز : 8204
 • تاریخ مجوز : 10/04/1383
 • کد محصول : 15431353
 • شرح محصول : پشمک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%