نام واحد : سرین آپ

نام محصول : درب پلاستیکی بطری

 • سریال مجوز : 1112737
 • شماره مجوز : 965
 • تاریخ مجوز : 17/01/1391
 • کد محصول : 25201395
 • شرح محصول : انواع درپوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 4,590 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%