نام واحد : بهمرغ گوهردشت پاکزادقره قیه-تمدید61110

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیوروپودرضایع

 • سریال مجوز : 1703790
 • شماره مجوز : 58453
 • تاریخ مجوز : 20/11/1369
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,800,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%