نام واحد : بهمرغ گوهردشت پاکزادقره قیه-تمدید61110

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : بلوارکشاورز خ...
 • تلفن شرکت : ****884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج انتهای باغستان ازکیلومتر2ج اتشگاه یک کیلومترداخل ج برغان
 • تلفن واحد : ****884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب اله آروین
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیوروپودرضایع

 • سریال مجوز : 1703790
 • شماره مجوز : 58453
 • تاریخ مجوز : 20/11/1369
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,800,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%