نام واحد : ماگما

نام محصول : سیلیس دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 3108977
 • شماره مجوز : 6343
 • تاریخ مجوز : 30/06/1373
 • کد محصول : 26991454
 • شرح محصول : دانه بندی وفراوری سیلیس
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%