نام واحد : اسماعیل صیتی

نام محصول : بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک

 • سریال مجوز : 590049000000
 • شماره مجوز : 100/1/247513
 • تاریخ مجوز : 02/12/1394
 • کد محصول : 7495412410
 • شرح محصول : بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک
 • ظرفیت : 11 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%