نام واحد : صنایع غذائی ریحان و لیمو

نام محصول : انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات

 • سریال مجوز : 590049000000
 • شماره مجوز : 34321
 • تاریخ مجوز : 20/04/1394
 • کد محصول : 1513312439
 • شرح محصول : انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات
 • ظرفیت : 72 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%