نام واحد : علیرضا محمودی ننادگانی

نام محصول : خوراک آماده طیور به شکل پلت

 • سریال مجوز : 590073000000
 • شماره مجوز : 33974
 • تاریخ مجوز : 25/05/1393
 • کد محصول : 1533512331
 • شرح محصول : خوراک آماده طیور به شکل پلت
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%