نام واحد : حبیب اله فصاحتی

نام محصول : انواع بستنی یخی

 • سریال مجوز : 590050000000
 • شماره مجوز : 118/20526
 • تاریخ مجوز : 01/09/1393
 • کد محصول : 1520412759
 • شرح محصول : انواع بستنی یخی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%