نام واحد : حبیب اله فصاحتی

نام محصول : بسته بندی سرگل و گل زعفران

 • سریال مجوز : 590050000000
 • شماره مجوز : 118/20526
 • تاریخ مجوز : 01/09/1393
 • کد محصول : 7495312329
 • شرح محصول : بسته بندی سرگل و گل زعفران
 • ظرفیت : 800 کیلوگرم
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%