نام واحد : گسترش صنایع لبنیات مهاباد

نام محصول : ماست چکیده کم چرب پاستوریزه

 • سریال مجوز : 590073000000
 • شماره مجوز : 112/7/497654
 • تاریخ مجوز : 01/09/1394
 • کد محصول : 1520612640
 • شرح محصول : ماست چکیده کم چرب پاستوریزه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%