نام واحد : صنایع بسته بندی بیژن گنبد

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 590050000000
 • شماره مجوز : 128/2/5926
 • تاریخ مجوز : 06/03/1394
 • کد محصول : 7495412325
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%