نام واحد : حمید سید کلالی

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 120/1383855
 • تاریخ مجوز : 08/03/1393
 • کد محصول : 1543312378
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 430 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%