نام واحد : حمید سید کلالی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز1 کوشش1 قطعه 610
 • تلفن واحد : *******582جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید سیدکلالی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : پودرنوشیدنی فوری کاکائویی

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 120/1383855
 • تاریخ مجوز : 08/03/1393
 • کد محصول : 1543412452
 • شرح محصول : پودرنوشیدنی فوری کاکائویی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%