نام واحد : گسترش بسته بندی دلفین

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ مولوی پ947...
 • تلفن شرکت : *******215
 • نشانی واحد : خ تلاشگران ،انتهای تلاشگران1،پلاک2472،قطعه شماره 1و1550ازبلوک فاز A2
 • تلفن واحد : *******213
 • مدیر : اعظم عسگریان
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : بسته بندی سرگل و گل زعفران

 • سریال مجوز : 590051000000
 • شماره مجوز : 70323
 • تاریخ مجوز : 08/12/1394
 • کد محصول : 7495312329
 • شرح محصول : بسته بندی سرگل و گل زعفران
 • ظرفیت : 720 کیلوگرم
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%