نام واحد : تولیدی قند حلاوت

نام محصول : آب نبات مغزدار

 • سریال مجوز : 590053000000
 • شماره مجوز : 25634
 • تاریخ مجوز : 23/04/1392
 • کد محصول : 1543412406
 • شرح محصول : آب نبات مغزدار
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%