نام واحد : بستنی روزبه کرج

نام محصول : نوشابه گازدار طعم دار رنگی

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 100/1/241169
 • تاریخ مجوز : 29/10/1394
 • کد محصول : 1554412337
 • شرح محصول : نوشابه گازدار طعم دار رنگی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%