نام واحد : چایسازی شهید اسلامی

نام محصول : چای سیاه

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 1572/24
 • تاریخ مجوز : 17/12/1393
 • کد محصول : 1549612318
 • شرح محصول : چای سیاه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%