نام واحد : فراورده های لبنی نارمک

نام محصول : انواع خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 15517
 • تاریخ مجوز : 04/04/1394
 • کد محصول : 1520412600
 • شرح محصول : انواع خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 790 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%