نام واحد : جهان تجارت آموت

نام محصول : ژله آماده و بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 100/148034
 • تاریخ مجوز : 20/12/1392
 • کد محصول : 1513512347
 • شرح محصول : ژله آماده و بسته بندی شده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%