نام واحد : احمد تقدیسی باقرزاده

نام محصول : انواع پودر دسر

 • سریال مجوز : 590055000000
 • شماره مجوز : 120/1470977
 • تاریخ مجوز : 04/03/1394
 • کد محصول : 1549412587
 • شرح محصول : انواع پودر دسر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%