نام واحد : مهندسی فرآیند خوراک

نام محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

 • سریال مجوز : 590055000000
 • شماره مجوز : 100/1/209339
 • تاریخ مجوز : 03/04/1394
 • کد محصول : 7495412322
 • شرح محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%