نام واحد : جهان تجارت آموت

نام محصول : پنیر موزارلا (پنیر پیتزا)

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 100/148034
 • تاریخ مجوز : 20/12/1392
 • کد محصول : 1520512580
 • شرح محصول : پنیر موزارلا (پنیر پیتزا)
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%