نام واحد : فراورده های غذایی خوش خوراک

نام محصول : انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 100/1/222417
 • تاریخ مجوز : 23/06/1394
 • کد محصول : 1513412449
 • شرح محصول : انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%