نام واحد : عسل صبای زنجان

نام محصول : بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 590058000000
 • شماره مجوز : 118/27434
 • تاریخ مجوز : 13/11/1393
 • کد محصول : 1549512406
 • شرح محصول : بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%